Vytlačiť

 Názov: Logistika potravín má vysoké nároky
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 04/2012; str. 36 - 37
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá požiadavky na logistiku potravín. V prvej časti autor analyzuje požiadavky na teplotu skladovania potravín a možnosti skladovania. V ďalšej časti sa autor venuje spôsobom prepravy a výberu vozidiel na prepravu. 
Kľúčové slová: potraviny, ATP, skladovanie, preprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012