Názov: Packing prináša obojstranné výhody
Autor: Alexander Sotník
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 05/2012; str. 74 - 75
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá možnosťami outsourcingovať balenie a prebaľovanie zásielok. V prvej časti príspevku sú uvedené ďalšie služby, ktoré je možné poskytovať s balením. Ďalšia časť príspevku sa venuje požiadavkám sofistikovanému prístupu pri tejto činnosti a požiadavkám na kvalitu. 
Kľúčové slová: balenie, outsourcing, výhoda, kvalita
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012