Vytlačiť

 Názov: Námorní piráti inšpirujú aj riečnych
Autor: Viktória Valachovičová
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 05/2012; str. 84
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autorka príspevku analyzuje pirátstvo v námornej a riečnej doprave. V prvej časti uvádza systém štatistického sledovania pirátstva, ktoré vykonáva IMB v Londýne. V ostanej časti príspevku popisuje štatistiky súvisiace s pirátstvom. Súčasťou príspevku sú aj tri grafy.
Kľúčové slová: námorná, riečna, doprava, pirátstvo
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012