Vytlačiť

 Názov: Pojištění odpovědnosti za škodu
Autor: Dr. Mgr. Milan Hradec
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 05/2012; str. 22 - 24
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autor príspevku rozoberá problematiku poistenia zodpovednosti za škodu. V prvej časti definuje pojem objektívna zodpovednosť a špeciálna povaha prevádzky. Ďalej sa venuje subjektívnej zodpovednosti. V ostatnej časti sa venuje vecnej škode a ušlému zisku.  
Kľúčové slová: poistenie, náhrada, škody
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012