Vytlačiť

 Názov: Ako „Spoľahlivý dopravca“ bojoval s krádežami v cestnej doprave
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 06/2012; str. 38
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje postup, ktorým je možné predchádzať krádežiam zásielok v cestnej doprave. V príspevku sú uvedené tri piliere, ktoré sú základom predchádzania krádeže.   
Kľúčové slová: cestná, doprava, krádež, zásielka
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012