Vytlačiť

 Názov: Pozor na úrazy v doprave a skladoch
Autor: Ľuboš Podolec
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 06/2012; str. 80
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá požiadavkami bezpečnosti v doprave a skladovaní a možnosťami úrazov. V prvej časti je spracovaný prehľad možných úrazov, ďalej sa autor venuje nutnosti ochranných odevov. Osobitne sa autor venuje poraneniam hlavy v ostatnej časti príspevku. 
Kľúčové slová: úraz, poranenie, bezpečnosť, odvev
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2012