Vytlačiť

 Názov: Logistika léků: Ortodoxní pravidla
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2012, str. 6-8
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá logistikou v oblasti farmaceutického priemyslu. Všeobecným pravidlom v logistike farmaceutických produktov je centralizácia a outsourcing. Firmy neprevádzkujú vlastné sklady a usilujú sa o ich centralizáciu. Prináša im to väčšiu kontrolu nad tovarom a schopnosť ovplyvňovať všetko na centrálnej úrovni. Na druhej strane môže centralizácia spôsobiť menšiu flexibilitu. Ďalším trendom je sprísňovanie noriem v tomto odvetví.
Kľúčové slová: logistika, lieky, centralizácia, kontrola
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2012