Vytlačiť

 Názov: Josef Skalák, LAUFEN CZ: Konsolidace zboží – 30 % úspory nákladů na logistiku
Autor: Mikuláš Černý
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2012, str. 10-12
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je spracovaný formou rozhovoru s manažérom nákupu a logistiky LAUFEN CZ, ide o české závody švajčiarskeho koncernu LAUFEN Bathrooms. Obsahovo je článok zameraný na zefektívňovanie výrobných a logistických procesov, ktoré súvisí s dynamickým extenzívnym rozvojom spoločnosti. Ten bol vyvolaný veľkými investíciami do rozširovania výroby a sortimentu.
Kľúčové slová: logistika, trh, výroba, rozvoj, investície
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2012