Vytlačiť

 Názov: O firemní benefity je zájem
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 6/2012, str. 34-35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá ľudskými zdrojmi v oblasti dopravy a logistiky, konkrétne cieľmi a významom poskytovania firemných benefitov zamestnancom. Prax kladie dôraz hlavne na benefity pre lojálnych zamestnancov, pričom štruktúra benefitov je rôzna: dovolenka naviac, študijné voľno, príspevky na dopravu, firemné mobilné telefóny, firemné akcie, darčeky pri jubileách a pod.
Kľúčové slová: ľudské zdroje, zamestnanec, benefit
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: október 2012