Vytlačiť

 Názov: K schránkovým spoločnostiam
Autor: rak
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 3/2012, str. 36
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá jedným z problémov, ktoré sa snažila riešiť nová európska legislatíva, a to problémom „schránkových“ cestných dopravcov, ktorí využívali výhodnejšie legislatívne podmienky v inom štáte formálnym registrovaním sa, pričom mali umiestnené vozidlá na podnikanie v domovskom štáte.
Kľúčové slová: schránkový cestný dopravca, usadenie dopravného podniku
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013