Vytlačiť

 Názov: Pojištění přepravy věcí
Autor: Dr. Mgr. Milan Hradec
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 08/2012; str. 16 - 20
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autor článku sa zaoberá problematikou úpravy zákonného poistenia. V úvode popisuje podstatu, vznik a rozsah zákonného poistenia. V ďalšej časti článku sa venuje podmienkam a sadzbám poistného a konštrukcii zodpovednosti za pracovné úrazy a choroby z povolania. Pojmu pracovného úrazu a chorobe z povolania sa venuje i v poslednej časti článku.
Kľúčové slová: zákonné poistenie, poistné, pracovný úraz, choroba z povolania
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013