Vytlačiť

 Názov: Kontroly palivových nádrží v Německu
Autor: Vladimír Kydlíček
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 08/2012; str. 34
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Článok sa venuje kontrolám, ktoré sa realizujú zahraničným nákladným vozidlám v Nemecku. Táto kontrola sa týka i objemu palivovej nádrže, tak z hľadiska prepravovaného množstva paliva i z pohľadu ADR.
Kľúčové slová: palivová nádrž, objem nádrže, množstvo paliva
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013