Vytlačiť

 Názov: Spoľahlivé informácie ako štandard v oblasti dopravy
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 09/2012; str. 19
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Efektívnym riešením pre získavanie kvalitných informácií o činnosti vozidlového parku je vybavenie vozidiel monitorovacím zariadením, ktoré dokáže snímať širokú paletu parametrov o konkrétnom vozidle. Článok sa zaoberá monitorovaním vozidla nielen ako informačným nástrojom, ale aj zabezpečovacím zariadením.
Kľúčové slová: informácie, monitorovanie, monitorovací systém, zabezpečovacie funkcie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013