Vytlačiť

 Názov: Mýto pre nákladné automobily sa rozširuje
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 09/2012; str. 39
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Od 1. augusta začal výber mýta na 1135 km štvorprúdových spolkových ciest. Prevádzka mýta v Česku je drahšia než v Nemecku i Rakúsku. Zaťaženie autodopravcov neustále rastie.
Kľúčové slová: mýto, elektronické mýto
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013