Vytlačiť

 Názov: Efektívne riadenie logistického reťazca
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 09/2012; str. 61
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Úspory, kvalita, spokojný zákazník – tieto atribúty by mala mať na zreteli každá úspešná výrobná spoločnosť. Článok teoreticky rozoberá potrebu nepretržitého procesu v logistike, vzájomného ovplyvňovania jednotlivých činností i význam kvalitných informácií.
Kľúčové slová: informácie, kvalita, logistika, logistický reťazec
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013