Názov: Činorodosť na slovenskom trhu
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 09/2012; str. 62
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Aktivita na slovenskom trhu priemyselných nehnuteľností zostala v druhom štvrťroku stabilná. Miera neobsadenosti stúpla na 6,25 percenta. Článok analyzuje súčasnú situáciu v dopyte po skladových priestoroch, zaoberá sa novými a rozostavanými priestormi i možnosťami v Bratislave a ostatných regiónoch.
Kľúčové slová: skladovanie, voľné priemyselné priestory, skladové priestory
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013