Vytlačiť

 Názov: Rozhoduje príchod zákazníka
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 09/2012; str. 67
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Všetky procesy zásobovacieho reťazca môžu vyť v podstate rozložené do objednávkového, doplňovacieho, výrobného a dodacieho cyklu. Objednávkový cyklus prebieha medzi zákazníkom a maloobchodným predajcom a zahŕňa všetky procesy priamo spojené s príjmom a vybavením objednávky.
Kľúčové slová: objednávka, reťazec, zásobovanie, doplňovací cyklus
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013