Vytlačiť

 Názov: Dodávateľský reťazec smeruje k zákazníkovi
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 10/2012; str. 68 - 69
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa rozoberá nutnosť rešpektovať návrh obchodného reťazca, ktorý výrazne ovplyvňuje obchodné vzťahy. V jednotlivých častiach popisuje vetvenie tokov – hmotných, finančných i informačných, objednávkový cyklus, cross docking i konsolidáciu zásielok.
Kľúčové slová: dodávateľský reťazec, toky, zákazník, cross docking
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013