Vytlačiť

 Názov: Skladovanie je aj umenie
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 10/2012; str. 78
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Vysoká miera konkurenčnej rivality núti logistické firmy zaoberať sa nielen efektívnosťou procesov, ale aj meraním a hodnotením vyťaženia všetkých zdrojov, ktoré vyčleňujú pre logistiku. V oblasti skladovania ide najmä o maximálne využitie priestoru, optimalizáciu všetkých skladových manipulácií a moderných technológií skladovania. 
Kľúčové slová: skladovanie, optimalizácia operácií, dopravníky
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013