Vytlačiť

 Názov: Povinné poistenie zodpovednosti cestného prepravcu
Autor: Martin Šimko
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 10/2012; str. 95
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok voľne nadväzuje na článok toho istého autora v predchádzajúcom čísle časopisu. V tomto článku objasňuje dôležitosť poistenia zodpovednosti, ktoré vychádza z dohovoru CMR.)
Kľúčové slová: poistenie, poistenie zodpovednosti, povinné poistenie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013