Vytlačiť

 Názov: Pribúdajú nové sklady
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 07-08/2012; str.  18 - 19
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor v článku uvádza, že po útlme vo výstavbe logistických centier a skladov, ku ktorému prišlo v ostatných rokoch, sa znovu začína výstavba viacerých skladových plôch vo viacerých oblastiach Slovenska.   
Kľúčové slová: logistický park, areál, sklad, výstavba, developeri
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013