Vytlačiť

 Názov: Logistika dreva: Práca so živým materiálom
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 09-10/2012; str.  6 - 9
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Drevárska logistika je veľmi dôležitou súčasťou slovenského hospodárstva. Článok sa zaoberá skladovaním surového dreva na otvorenom priestranstve, uľahčením manipulácie použitím hydraulickej ruky na nákladnom aute i výhodami regálových systémov. V ďalšej časti článku sa autor venuje popisu reálneho stavu pri použití cestnej a železničnej dopravy.
Kľúčové slová: logistika, drevárska logistika, rezivo, manipulačná technika, hydraulická ruka
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013