Vytlačiť

 Názov: Nákladový index pre 3. štvrťrok 2012
Autor: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. - doc. Ing. Miloš Poliak, PhD. – doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2012, str. 9
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok prináša prehľad zmien v položkách nákladových ukazovateľov v 3. štvrťroku 2012 v porovnaní s 3. štvrťrokom 2011 a 3. štvrťrokom 2009. Ide o zmeny nákladov na pohonné látky pre vnútroštátnu i medzinárodnú dopravu, nákladov na pneumatiky, priemerných miezd i počtu zamestnaných pracovníkov.
Kľúčové slová: zmena nákladov, index, vývoj indexu
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013