Vytlačiť

 Názov: Pozor na kontroly nádrží
Autor: Miloš Poliak
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2012, str. 14 – 15
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá spoblematikou sprísnenia kontrol v Nemecku v súvislosti s čerpaním pohonných látok. Cena pohonných látok v rámci členských štátov EÚ je rozdielna vplyvom rozdielnej DPH, ktorú si subjekt môže refundovať, ale aj vplyvom spotrebnej dane z minerálnych olejov.
Kľúčové slová: daň z minerálnych olejov, kontroly v Nemecku, ADR, objem nádrže
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013