Vytlačiť

 Názov: Zmeny v zákone o cestnej doprave
Autor: Roman Kment
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2012, str. 16
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá ustanovením zákona o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave a zmenami zákona o cestnej doprave. Podrobnejšie sa venuje zmenám pre taxi služby a oslobodeniu od skúšky pre niektorých vedúcich úsekov dopravy i ďalším drobným úpravám.
Kľúčové slová: inteligentný dopravný systém, taxi služba, odborná spôsobilosť vedúceho dopravy
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013