Vytlačiť

 Názov: Technické kontroly a tachografy
Autor: Roman Kment
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2012, str. 22 – 23
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok zachytáva niektoré dôležité výsledky zasadania Rady Európskej únie pre dopravu, telekomunikácie a energetiku, kde sa zástupcovia ministerstiev dopravy členských štátov Európskej únie venovali legislatíve týkajúce sa novej generácie inteligentných tachografov i novému návrhu nariadenia o technickej kontrole motorových vozidiel.
Kľúčové slová: inteligentný tachograf, technická kontrola, „smart“ tachograf, financovanie infraštruktúry
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013