Vytlačiť

 Názov: V Česku rozbehli systém zliav
Autor: Roman Kment
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2012, str. 26 – 27
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá novým nariadením českej vlády o výške časových poplatkov a o výške sadzieb mýtneho za používanie určených pozemných komunikácií. Prijatá zmena zaviedla konkrétne „množstevné“ zľavy zo spoplatneného mýta pri využívaní spoplatnenej českej cestnej siete.
Kľúčové slová: mýto, elektronické mýto, zľava, sadzby mýtneho v Českej republike
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013