Vytlačiť

 Názov: Vo Francúzsku bude Ecotax
Autor: Roman Kment
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2012, str. 28
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Na vyššie náklady za používanie cestnej siete sa v roku 2013 budú musieť pripraviť nákladné vozidlá nad 3,5 t, ktoré budú prechádzať cez Francúzsko. Nové spoplatnenie sa týka francúzskych i zahraničných vozidiel. Systém má byť založený na satelitnej technológii.
Kľúčové slová: ekologická daň, ecotax, satelitná technológia, palubná jednotka
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013