Vytlačiť

 Názov: ČESMAD Assistance
Autor: Peter Drahoš
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2012, str. 32 – 33
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok popisuje aktivity služby ČESMAD Assistance, ktorú zriadilo Združenie cestných dopravcov ČESMAD Slovakia. Táto služba ponúka širokú škálu asistenčných služieb. Od odťahu pokazených vozidiel, cez vyslobodenie vozidiel po nehode, výmenu pneumatík, pomoc pri technických poruchách, až po prekládku tovaru.
Kľúčové slová: asistenčná služba, zásah, nehodovosť, porucha vozidla
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013