Vytlačiť

 Názov: Bezpečnosť prepravy: Lúpeže ubúdajú, podvody naopak
Autor: Roman Kment
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2012, str. 34 – 36
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Správa Rozsah krádeží v európskej cestnej doprave v rokoch 2009 – 2012 je jedným z najnovších výskumov na trhu, ktorý sa snaží podrobne opísať problém kriminálnej činnosti namierenej proti podnikateľom v odvetví doprava-zasielateľstvo-logistika na starom kontinente. Článok sa zaoberá konkrétnymi výsledkami prieskumu.
Kľúčové slová: trestný čin, krádež, prieskum, poškodená firma, krádež tovaru
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013