Vytlačiť

 Názov: Rastie atraktivita realitného trhu
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 11-12/2012; str.  20
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá priemyselnými nehnuteľnosťami, ktoré v súčasnosti slúžia na podporu jednej z najdôležitejších súčastí globálnej ekonomiky – logistiky. Neustály vzostup globálneho obchodu, rastúca stredná trieda na rozvíjajúcich sa trhoch a stále prebiehajúce premeny globálneho dodávateľského reťazca sú bez výnimky faktory, ktoré majú na oblasť priemyselných nehnuteľností pozitívny vplyv.
Kľúčové slová: priemyselné nehnuteľnosti, reality, logistika, logistické reality
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013