Vytlačiť

 Názov: Bezpečnosť si vyžaduje špeciálne značenie
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 7-8/2012; str. 41
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Spoločnosť Reflecta s. r. o. so sídlom v Komárne je zástupocom renomovanej talianskej spoločnosti Bicma s. r. l., ktorá vyrába širokú škálu reflexných označení pre ADR prepravu. Článok obsahuje informácie o širokej ponuke spoločnosti Reflecta s. r. o.
Kľúčové slová: ADR, reflexné prvky, reflexné tabule, reflexné pásy
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013