Vytlačiť

 Názov: Špekulatívna výstavba sa dala do pohybu
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 7-8/2012; str. 72
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok analyzuje situáciu v možnostiach využitia industriálnych priestorov – skladových či logistických centrách – na Slovensku. Zaoberá sa celkovou rozlohou, vývojom objemu skladovacích priestorov i vývojom ceny prenajímaných industriálnych plôch.
Kľúčové slová: logistické centrám, skladové priestory, industriálne priestory, projekty
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013