Vytlačiť

 Názov: V riadení dodávateľského reťazca sú slabiny
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 7-8/2012; str. 78
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Štúdia „Materiálové hospodárstvo po kríze“, ktorú vypracovali nemeckí odborníci, mala za úlohu zistiť, ako sa prejavujú skúsenosti z krízy, ktoré problémy materiálového hospodárstva spôsobovali najväčšie problémy a aké dlhodobé trendy možno očakávať pri riešení úloh v tomto smere. Článok zhrnuje poznatky tejto štúdie.
Kľúčové slová: materiálové hospodárstvo, optimalizácia manažment, diferenciácia sortimentu
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013