Vytlačiť

 Názov: Aktuálna výzva programu Marco Polo
Autor: Viktória Valachovičová
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 7-8/2012; str. 79
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá programom Marco Polo, ktorý spolufinancuje presun tovarových tokov z ciest na ekologickejšie alternatívy s cieľom znížiť dopravné zdržania, podporiť kombinovanú dopravu a životné prostredie.
Kľúčové slová: program Marco Polo, projektová žiadosť, aktivity
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013