Vytlačiť

 Názov: Úskalia ručného vychystávania
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 7-8/2012; str. 87
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: So zreteľom na demografický vývoj si čoraz viac zahraničných logistikov všíma, že manuálna práca v logistických firmách prináša starším ľuďom problémy. Príčinou však nie je samotný vek, ale stereotypná telesná zaťaž, ktorá dlhodobo znižuje výkonnosť a zvyšuje chorobnosť. Článok sa zaoberá podobnými problémami pracovníkov v logistike.
Kľúčové slová: logistické centrám, skladové priestory, industriálne priestory, projekty
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013