Vytlačiť

 Názov: Riziká neodborných opráv automobilov
Autor: Ing. Martin Kmeť
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2012; str. 41
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá situáciou v európskom priestore, kde sú aj značne poškodené automobily po dopravnej nehode často svojpomocne a neodborne opravované, pričom takáto forma opráv má rastúci trend. Autor zdôrazňuje potrebu odbornej technickej kontroly, ktorú podporuje aj návrh Európskej komisie.
Kľúčové slová: osobný automobil, oprava, neodborná oprava, kontrola, technická kontrola
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013