Vytlačiť

 Názov: Vidieť a byť videný
Autor: ben
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2012; str. 42
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: V zimnom období je nielen horšie počasie, ale aj skoršie zatmenie a tie so sebou prijnášajú vyššie nároky na pozornosť a správne osvetlenie vozidla. Článok analyzuje snahu o znižovanie počtu nehôd vhodným osvetlením i moderné techniky, ktorými sa vozidlá v súčasnosti vybavujú.
Kľúčové slová: osvetlenie, bezpečnosť, LED diódy, svetlomety, nehodovosť
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
február 2013