Vytlačiť

 Názov: Internetový predaj nahráva doručovateľom
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2012; str. 66 – 67
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Rozvoj internetového maloobchodu predstavuje veľkú príležitosť pre expresný logistický sektor. Elektronický obchod zaznamenáva veľký vzostup. Článok analyzuje najčastejšie kupované tovary, problémy, ktoré prináša e-commerce a zdôrazňuje dôležitosť balenia v logistických službách.
Kľúčové slová: logistika, elektronický obchod, expresná zásielka, logistické služby, e-commerce, interaktívny obchod
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013