Vytlačiť

 Názov: V čom pomáhajú moderné CRM?
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2012; str. 75
Vydavateľ:
vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: V súčasnosti zaznamenávame zvýšenú náročnosť trhu vo všetkých segmentoch. Zákazníci vyžadujú kvalitnejšie výrobky, lepšie služby a pre firmy je stále ťažšie uspieť na trhu. Článok zdôrazňuje význam zvýšených požiadaviek na mobilitu, starostlivosť o zákazníka a prístup k zákazníkovi ako individuálnej osobe.
Kľúčové slová: zákazník, aplikácie, CRM systémy
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013