Vytlačiť

 Názov: Intermodálna doprava má stále zelenú
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2012; str. 81
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá výsledkami konferencie „Doprava a logistika v strednej Európe“, ktorá zdôraznila potrebu premeniť kombinovanú dopravu na skutočnosť. Kombinovaná doprava má prioritný význam na vytváranie rovnováhy medzi druhmi dopravy a rozvíjanie alternatív k cestnej doprave.
Kľúčové slová: kombinovaná doprava, intermodálna doprava, logistické centrá
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013