Vytlačiť

 Názov: Poistenie prepravy zásielok
Autor: Martin Šimko
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2012; str. 96
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Pri preprave tovaru, zásob, strojných zariadení alebo akýchkoľvek inýcvh vecí z bodu A do bodu B kdekoľvek na zemeguli sa podľa medzinárodného ľtandardu pouýžíva poistný produkt Poistenie prepravy zásielok (po anglicky Cargo alebo Marine). Článok vysvetľuje základné pojmy pri poistení prepravy zásielok, definuje skazu lode a obetovanie zásielky.
Kľúčové slová: poistenie zásielky, poistenie prepravy, skaza lode, obetovanie zásielky, škoda
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013