Vytlačiť

 Názov: Kto môže za poškodenie tovaru
Autor: Ing. Milan Čech
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 12/2012; str. 24
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá problémami, ktoré postihujú každého dopravcu a sú spôsobené poškodených tovarom, ktorý práve vykladá vodič vozidla. Logistický reťazec môže mať veľa článkov, pričom každý z nich môže mať na poškodení svoj podiel, ale môže to byť výhradne aj chyba jedného. Článok vysvetľuje, ako sa treba správať, aby sme výskyt takýchto problémov minimalizovali.
Kľúčové slová: poškodenie tovaru, doklad CMR, CMR, výhrada v doklade CMR
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013