Vytlačiť

 Názov: Tankovacie karty – efektívny nástroj pre autodopravu
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 12/2012; str. 44 – 45
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Tankovacia karta je špeciálna platobná karta, ktorá umožňuje oneskorenú úhradu pohonných hmôt načerpaných na akejkoľvek čerpacej stanici, ktorá tieto karty akceptuje. Popri bezhotovostnom platení sú ďalšou výhodou množstevné zľavy a jednoduchá, transparentná administrácia nákupu pohonných hmôt. Článok sa venuje niektorým kartám, ktoré sú na trhu v SR dostupné.
Kľúčové slová: tankovacia karta, palivová karta, flotilová karta
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013