Vytlačiť

 Názov: euroShell Card – inteligentné riešenie platieb
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 12/2012; str. 46
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá analýzou možností využívania bezhotovostných platieb na cestách prostredníctvom kariet euroShell Card. Karty je možné použiť nielen pri platbe za pohonné hmoty, platbe cestných poplatkov, asistenčných služieb v prípade poruchy, možno nimi platiť aj za prepravu trajektami a uľahčia aj vrátenie DPH zo zahraničia.
Kľúčové slová: euroShell Card, vrátenie DPH, platba za trajekty
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013