Vytlačiť

 Názov: Betónové vozovky sú čoraz kvalitnejšie.
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 12/2012; str. 150
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá výsledkami medzinárodnej konferencie Betónové vozovky 2012. Stavba betónových vozoviek je v porovnaní s asfaltovými o niečo drahšia, cenu však vyváži dlhšia životnosť a kratšia doba opráv.
Kľúčové slová: betónová vozovka, cementobetónový kryt, asfaltový kryt
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013