Vytlačiť

 Názov: Logistika potrebuje spoľahlivú infraštruktúru
Autor: Alexander Sotník
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 12/2012; str. 73
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Konkurenčne schopný priemysel bez fungujúcej dopravy a logistiky je nepredstaviteľný. Doprava a logistika je však závislá na infraštruktúre, na moderných cestách, dobre fungujúcich železničných tratiach, ale aj na vnútrozemskej plavbe. Článok analyzuje situáciu na Slovensku, ktorá, podľa slov autora, poskytuje „žalostný obraz“.
Kľúčové slová: infraštruktúra, logistika, dopravná infraštruktúra
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013