Názov: Kapitoly modernej logistiky
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 12/2012; str. 80
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá výsledkami odborné konferencie Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky 2012, ktorá bola venovaná problematike prepravy nebezpečných vecí a nákladov. Konferencia priniesla poznatky nielen o týchto prepravách, ale i o fungovaní bezpečnostných poradcov a dôležitosti spolupráce praxe a vzdelávania.
Kľúčové slová: ADR, nebezpečné veci, konferencia, logistický reťazec
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013