Vytlačiť

 Názov: Orientácia na ziskovosť a stabilitu
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 12/2012; str. 99
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Finanční riaditelia očakávajú ďalšie náročné obdobie z dôvodu predpokladaného spomalenia slovenskej ekonomiky a plánovaných rozpočtových opatrení vlády. Od finančných riaditeľov sa očakáva schopnosť zabezpečiť ziskovosť a stabilnú finančnú situáciu vo svojich spoločnostiach. Článok sa venuje hlavným trendom v zabezpečovaní tržieb v ďalšom období.
Kľúčové slová: ziskovosť, stabilita, znižovanie nákladov, úverová zaťaženosť
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené:
január 2013