Vytlačiť

 Názov: Sankciám by mala predchádzať prevencia
Autor: VIB
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 1/2013; str. 18
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok poukazuje na dôležitosť platnej technickej či emisnej kontroly na aute. Uvádza, do akej miery môžu mylné výklady zákona prispievať k udeľovaniu sankcií za neplatné STK a EK a upozorňuje na skutočnosť, že sledovanie týchto povinností je záležitosťou občanov a firiem, pokým príslušné úrady nemajú povinnosť upozorňovať na blížiace sa termíny uplynutia platnosti kontroly. Článok je doplnený o názor generálneho riaditeľa spoločnosti Slovdekra.
Kľúčové slová: technická kontrola, emisná kontrola, sankcie, technická služba
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2013